Information

Juridisk information

Allt innehåll, inklusive alla namn och varumärken, på denna webbplats tillhör antingen Meetings With Passion eller våra leverantörer och får inte användas eller återges i någon form av tredje part utan uttryckligt tillstånd från Meetings With Passion eller respektive rättighetsinnehavare.

Inget särskilt tillstånd fordras dock för citering och referenser till våra produkter, tjänster eller webbsidor, så länge källa och copyright tydligt anges och kompletteras med länk till antingen Meetings With Passions webbplats eller den specifika undersida/webbadress som referensen avser.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa juridiska villkor utan föregående varning.

Personuppgifter

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta enskilda individer. I de fall då användare ombeds ange personuppgifter på denna webbplats görs detta endast i syfte att tillhandahålla användarna med den information eller de produkter och tjänster som användarna själva begärt.

Inga personuppgifter delas med tredje part utan användarens uttryckliga tillstånd, utan används bara internt för att tillhandahålla användarna deras begärda service på bästa vis.

Andra användaruppgifter som inte är personuppgifter kan också insamlas, främst i syfte att skapa ett anonymt statistiskt underlag om hur våra besökare använder vår webbplats, vilket kan hjälpa oss förbättra våra tjänster och vår webbplats. Dessa anonyma uppgifter kan komma att delas med tredje part som erbjuder oss tjänster, exempelvis statistiktjänster, men kommer inte att göras tillgängliga för företag som inte jobbar direkt med eller för oss.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är små informationsfiler som lagras på din dator och de gör det möjligt för oss att spara vissa användarval mellan sidladdningar och att anpassa vår webbplats baserat på besökarnas aktiviteter. Dessutom möjliggör de för oss att se vilka sidor användarna har tittat på och annan besöksstatistik som kan hjälpa oss att förbättra vår kommunikation och vår webbplats.

Vi använder aldrig cookies för att permanent lagra personlig information om användarna eller följa dem över längre tid.

Om du vill avaktivera cookies så kan du göra det i din webbläsares inställningar (behöver du vidare hjälp med detta hänvisar vi till leverantören för respektive webbläsare), men eftersom vår webbplats använder cookies kommer du då kanske inte längre att kunna använda alla delar av webbplatsen fullt ut.