Personalevent, konferens, musikalbesök och guidad pubtur, 3 dagar, 30 personer.